Werkgever

Leren én werken en duaal leren

De leerling zet, ondersteund door één van onze tewerkstellingsbegeleiders, de eerste stap naar werk. Het CLW stelt de contracten op in samenspraak met de werkgever. De tewerkstelling sluit zoveel mogelijk aan bij de opleiding van de jongere (alternering). Naast de twee schooldagen werkt de leerling 3 dagen per week met een minimum van 14 uren en een maximum van 24 uren. Als mogelijke werkgever gaat u een engagement aan om de jongere te begeleiden en op te leiden. U sluit een arbeidsongevallenverzekering af en sluit zich aan bij de sociale zekerheid. Er dient steeds een dimona-aangifte te worden gedaan.

Sinds enige tijd zijn de mogelijke contracten :

  • Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
  • Deeltijds arbeidscontract (DA)

Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)

Deze overeenkomst wordt gebruikt voor opleidingen van 20 uur of meer en waar er alternering is op de reële werkplek. De leerling krijgt een leervergoeding afhankelijk van de competenties, de vooropleiding en ervaring van de leerling:

  • € 453,20/maand tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding
  • € 500,10/maand wanneer de leerling het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft
  • € 539,10/maand wanneer de leerling het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd heeft.

 

Deeltijds arbeidscontract (DA)

Deze overeenkomst wordt gebruikt in de sectoren waar de sociale maribel van toepassing is en voor opleidingen waar de leerling minder dan 20 uur werkt op een reële werkplek. De leerling ontvangt een loon afhankelijk van de CAO in de sector. De vakantieregeling volgt de regeling van het bedrijf of de sector. 

Voor elk van bovenstaande contracten dient de onderneming een "aanvraag tot erkenning" in te dienen bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en dit voor elke alternerende opleiding en voor elke vestiging. Binnen de 14 dagen volgt de beslissing over de erkenning.

Voor algemene info of info rond de soorten contracten kan u steeds terecht bij onze tewerkstellingsdienst 015 646 967 of 015 646 969.