Stap op naar een job

CLW: een centrum met een uitgebreide begeleiding:

* Onthaalperiode bij de start van het schooljaar

* Kleine klasgroepen

* Permanente opvolging

* Opvolgen van het sociaal statuut

* Projecten binnen algemene vorming

Studiebewijzen die je kan behalen:

* Attest van verworven vaardigheden

* Getuigschrift van de tweede graad Secundair Onderwijs

* Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de 3de graad

* Diploma van het secundair onderwijs

* Attesten van beroepsbekwaamheid uitgereikt door diverse paritaire leercomités

* Deelcertificaten en certificaten van verschillende beroepen

* Voor het duaal leren behaal je onderwijskwalificaties (niveau 3) en of beroepskwalificaties (niveau 2 en 3)

Deeltijds werken in een meewerkend bedrijf

Het stelsel Leren & Werken en het stelsel van duaal leren heeft pas echt zin wanneer de opleiding in het centrum gecombineerd wordt met een tewerkstelling in een bedrijf.

Het CLW van TSM werkt samen met heel wat bedrijven en organisaties.