U bent hier

Toegepaste Autotechnieken | 7 Se-N-Se

 

IETS VOOR MIJ?

Dat de technische evolutie in de autosector ernom snel gaat hoeven we niet te zeggen. De vraag naar hoog geschoolde technici neemt evenredig toe. Met de start van deze richting - instappen in januari is ook mogelijk - willen we tegemoetkomen aan de vraag van de industrie en de wens van de leerlingen 6TSO en 7BSO om zich verder te specialiseren.

Voor leerlingen die geen vooropleiding "Autotechnieken" gevolgd hebben, wordt op eind augustus een inhaalpakket voorzien.

INHOUDELIJK

In de opleiding wordt veel aandacht geschonken aan alternatieve systemen. Hybride en elektrische voertuigen, LPG, aardgas en waterstof zijn enkele duurzame technieken van nu en de toekomst die je gaat bestuderen. De huidige technologie wordt natuurlijk niet uit het oog verloren. Naast deze vertrouwde aandrijfsystemen leer je ook de verschillende comfort- en veiligheidssystemen.

Als toekomstig autotechnicus is het noodzakelijk om vertrouwd te raken met de verschillende facetten van een garagebedrijf. Kostprijsberekeningen, schadevaststelling, expertise, magazijnbeheer, facturatie en voertuigwetgeving zijn een greep uit het pakket van administratieve taken die je met behulp van professionele software gaat inoefenen. Dankzij onze nauwe samenwerking met lokale verdelers en de invoerders kan je steeds over de meest recente informatie en apparatuur beschikken.

Gastsprekers en de vele buitenschoolse cursussen en activiteiten zorgen ervoor dat je je kennis en vaardigheden maximaal kan ontplooien. De verschillende certificaten versterken je positie op de arbeidsmarkt.

WERKPLEKLEREN / STAGES?

De ruime stagemogelijkheden geven je de kans kennis te maken met de arbeidsmarkt om je talenten te tonen. Het is dan ook een belangrijk deel van je opleiding. Samen met de school gaan we op zoek naar een geschikte plaats die net iets meer te bieden heeft. De mogelijkheid om hier later aan de slag te kunnen gaan is niet gering.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN?

Zelfstandig garagehouder, diagnosetechnicus in een werkplaats, autodeskundige, autokeuring zijn maar enkele mogelijke tewerkstellingsplaatsen. Wens je verder te studeren, dan is een bacheloropleiding ook één van de mogelijkheden!