U bent hier

Bouw- en houtkunde | 3de graad TSO

 

IETS VOOR MIJ?

Wil je mee vorm geven aan je leefomgeving? Heb je een praktisch, ruimtelijk en technisch inzicht? Interesseert energiebesparend bouwen en duurzame ontwikkeling jou? Dan is Bouw- en houtkunde de gepaste studierichting voor jou!

WAT KAN IK?

Er wordt van jou verwacht dat je een goede wiskundige basiskennis en wetenschappelijke interesse hebt. Bovendien kan je ordelijk en nauwkeurig werken en ben je creatief en tekenvaardig. Je hebt ook een gezonde interesse voor algemeen vormende vakken, die een belangrijk onderdeel vormen van je opleiding.

INSTROMING

De logische vooropleiding is Bouw- en houtkunde in de tweede graad. Er wordt, zoals je kan zien in de lessentabel, veel aandacht besteed aan theoretische vakken zoals constructie-, materialenleer en tekenen. Het is mogelijk in te stromen uit andere TSO- en ASO-richtingen indien je geslaagd bent in het vierde jaar en indien je bereid bent extra inspanningen te leveren om bepaalde leerstofgedeeltes bij te werken.

ACCENTEN

In de derde graad wordt de nadruk vooral gelegd op theoretische kennis, maar vormt het praktische ook een belangrijk onderdeel. Zo doe je in het laatste jaar praktijkervaring op door stage te volgen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan materialenleer, machineleer en technisch tekenen. In deze richting word je voorbereid op het hoger onderwijs. In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie.

EN HIERNA?

Na het volgen van Bouw- en houtkunde ben je goed voorbereid op hogere studies. Je kan een academische bacheloropleiding (bv. Architectuur, Bouwkunde, Industrieel ingenieur…) en bijhorende masteropleiding volgen. Een professionele bacheloropleiding (bv. Bouw, Interieurvormgeving, Houttechnologie, Architectuur…) aanvatten, is ook een optie.