FAQ

Veel gestelde vragen en antwoorden, voor alle leerlingen van TSM Mechelen 2de en 3de graad.

Vind je nog steeds geen antwoord op uw vragen? Contacteer ons.

Je komt samen met een van je ouders of verantwoordelijke. Indien je meerderjarig bent kan je alleen komen.

Je brengt mee:

 • je laatste rapport
 • je laatste A- of B- attest
 • voor se-n-se: je diploma
 • je identiteitskaart
 • je sis-kaart

De eerste zaterdag na de paasvakantie organiseert onze school jaarlijks een infodag.
Vanaf de infodag kan iedereen zich inschrijven.
De inschrijvingen voor 1 juli zijn onder opschortende voorwaarden, ze worden pas definitief na het binnen brengen van de nodige attesten. Dit moet je voor 4 juli doen, daarna vervalt je voorrang binnen de administratieve groep.

Je broers en zussen hebben voorrang op alle andere leerlingen voor wat betreft het recht op inschrijving in onze school.
Deze inschrijvingen starten op de eerste dag na de paasvakantie, voor de infodag (eerste zaterdag na de paasvakantie).

Eens je ingeschreven bent in onze school ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan.

Op het einde van het schooljaar wordt er wel een herbevestiging van de inschrijving gevraagd.

Voor een goede en tijdige schoolorganisatie vragen wij aan de eigen leerlingen om voor 4 juli hun studiekeuze bekend te maken, daarna vervalt hun voorrang binnen de administratieve groep.

Leerlingen die vanuit onze eerste graad (Mechelse Middenschool voor wetenschap, technologie en multimedia) naar de tweede graad willen komen, moeten zich in de vestiging Jef Denyn aanmelden en zich daar opnieuw laten inschrijven.

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren

 • indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten uit TSM.
 • wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.
 • wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. De draagkracht van onze school speelt hierin een belangrijke rol. Het Lokaal Overlegplatform (LOP) zal automatisch bemiddelen.
 • op basis van een negatieve beslissing van de toelatingsklassenraad.

Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.

Onze school werkt voor haar boekenwerk samen met de firma Iddink.

 • de schoolboeken worden via internet besteld en het besteltraject kan online gevolgd worden
 • leerboeken kunnen gehuurd worden en maken het boekenpakket aanzienlijk goedkoper
 • bij bestelling is de kostprijs meteen bekend
 • eventuele vragen worden onmiddellijk behandeld

Op de eerste schooldag ligt voor alle leerlingen het juiste boekenpakket klaar.

Alle info via https://www.iddink.be/

 

Op 2 september verwachten wij alle leerlingen in de vestiging Jef Denyn.

 • de leerlingen van het derde jaar van 8.30 u. tot 12 u.
 • de leerlingen van het vierde jaar van 9.20 u. tot 12 u.
 • de leerlingen van de derde graad (5e, 6e en 7e jaren) van 10.20 u. tot 12 u.

Op een eerste schooldag worden je altijd wel wat vragen gesteld en krijg je informatie meegedeeld.
Papier en schrijfgerief heb je zeker nodig.
Breng ook twee pasfoto's mee.

Vergeet zeker geen stevige boekentas want je krijgt al je schoolboeken en agenda mee.

 

We hebben de afspraak dat je de school binnen stapt met je fiets of bromfiets aan de hand.
Je laat je fiets of bromfiets nooit achter op de speelplaats of op het Jef Denynplein maar in de daartoe voorziene bergingen binnen in onze school. Zij zijn voorzien van camerabewaking.

Zet altijd je fiets of bromfiets OP SLOT en laat geen waardevolle spullen achter: de school is niet aansprakelijk voor diefstal.

De algemene voorwaarden

 • studeren aan een door de Vlaamse gemeenschap ingerichte, gesubsidieeerde of erkende instelling.
 • leerplichtig zijn en voltijds onderwijs volgen of niet meer leerplichtig zijn, het voorgaande leerjaar met vrucht beëindigd hebben en een hoger leerjaar volgen (behoudens uitzonderingen). Bovendien mag men slechts eenmaal niet geslaagd zijn.

Financiële voorwaarden

 • het inkomen van de leerling en/of het inkomen van de personen van wie hij/zij ten laste is, mag een bepaald barema niet overschrijden.

Meer info

Wij trachten de schoolkosten over het hele schooljaar te spreiden.

 • voor de herfstvakantie een eerste factuur van de eventueel via het schoolmagazijn aangekochte gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • eind december een tweede factuur met de afrekening van het eerste trimester
 • een derde schoolrekening voor de paasvakantie
 • een vierde en laatste rekening eind juni

Wij verwachten dat elke factuur tijdig, binnen de 30 dagen na factuurdatum, en volledig betaald wordt.

Het zijn uitgaven die noodzakelijk zijn voor een bepaalde studierichting, bijvoorbeeld sommige gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen, specifieke werkboeken, het betalen van kopieën...

Voor elke klas plannen we culturele voorstellingen en organiseren we een sportdag. Klassen nemen deel aan projecten en/of leggen binnen hun optie bedrijfsbezoeken af. De directie controleert de relevantie en overlegt de activiteiten met de Schoolraad. Je ontvang bij elke activiteit een brief met informatie rond de praktische afspraken en de geplande onkosten.

Daarnaast zaken die de school als enige aanbiedt

 • TSM leerlingenagenda
 • voorgedrukt examenpapier
 • toets- en takenbladen
 • grijze polo LO met embleem TSM
 • werkpak voorzien van TSM-logo

In bijlage bij ons schoolreglement vind je per klas en onderwijsrichting (in het voorbije schooljaar) een lijst met financiële bijdragen die kunnen worden gevraagd.
Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven en is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die het voorbije schooljaar op jaarbasis gemiddeld werden aangerekend aan elke leerling.

Deze bedragen zijn richtinggevend en kunnen uiteraard afwijken van de rekening die zal worden toegestuurd voor het huidige schooljaar.

Je vindt het schoolreglement links in de keuzemenu onder de rubriek "Onze school".

We begeleiden onze leerlingen in de wereld van technologie, multimedia en wetenschappen en bieden een grote waaier aan keuzemogelijkheden aan voor een technische en beroepsgerichte vorming.
We oriënteren de leerlingen naar een richting die bij hen past uitgaande van hun bekwaamheden en interesses.
Daarnaast geven wij een kwalitatief hoogstaande voorbereiding op een academische of professionele bachelor, op hoger beroepsonderwijs (HBO) of op de arbeidsmarkt.

lesuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1 8:30 - 9:20        
2 9:20 - 10:10        
pauze 10:10 - 10:25   10:10 - 10:20    
3 10:25 - 11:15   10:20 - 11:10    
4 11:15 - 12:05   11:10 - 12:00    
middag-
pauze
12:05 - 13:00        
5 13:00 - 13:50        
6 13:50 - 14:40        
pauze 14:40 - 14:50        
7 14:50 - 15:40       14:50-15:40
8 * 15:40-16:30   15:40-16:30 *

* De meeste klassen hebben geen 8ste lesuur op maandag en vrijdag. Er zijn evenwel uitzonderingen op dit uurrooster.

Op woensdag zijn de lessen 5 minuten vroeger gedaan, om aan te sluiten op het openbaar vervoer.

Sommige 7de jaren hebben ook les op woensdagnamiddag.

Kort nieuws

2de-3de graad

De afdelingen Auto èn Publiciteitsgrafiek keken hun ogen uit op het Autosalon.

2de-3de graad

Een vijftiende plaats op 125 deelnemers (middelbaar èn hoger onderwijs) is lang niet slecht!

2de-3de graad

Onze studierichting Auto gaat vlotjes mee met de nieuwste technologie, onze collega ligt aan de basis van het project Diagnose Car en onze leerlingen weten dat te waarderen. We mogen dan ook best fier zijn op hun inzet.

2de-3de graad

Onze leerlingen van de 7de jaren BSO krijgen een opleiding in Bedrijfsbeheer. Zijn zijn toekomstige ondernemers? Best mogelijk als succesvolle technicus in een knelpuntberoep.

2de-3de graad

Er was wel wat media-aandacht voor de groots opgezette rampoefening te Carré. Uiteraard konden onze leerlingen van Integrale Veiligheid niet ontbreken om hieraan deel te nemen.

2de-3de graad

4 Bouw: de ruwbouwwerken van de toiletten zijn zo goed als klaar.

2de-3de graad

Voor de lessen bedrijfsbeheer trokken de leerlingen van 7 Renovatie en 7 Industriële houtbewerking naar Promat International te Tisselt, een producent van brandwerende materialen.

2de-3de graad

5 TSO fietst 50 km door een landschap dat nog steeds getekend en gemaakt is door een oorlog die hier vier jaar lang woedde, 100 jaar geleden.

2de-3de graad

Onze studierichting Bouw is een dynamische afdeling met motiverende opdrachten. Ook de jongste leerlingen van Bouw, de derde jaren, laten graag zien wat ze in hun mars hebben.

2de-3de graad

Onze leerlingen van 5 en 6 RBW bouwen de nieuwe lokalen voor de scoutsgroep Heilig Kruis van Mechelen. Zo houden zij hun kosten binnen de perken en onze leerlingen leren hun vak op een echte werf in plaats van in een klaslokaal.

2de-3de graad

Een toiletruimte bouwen kan niet zonder de jongens van de afdeling Sanitaire Intallaties! Handig toch, zo'n technische school!

2de-3de graad

Touwenparcours in de turnzaal.

2de-3de graad

Enkel nog wat voegwerk en plinten plaatsen en de werf kan opgeleverd worden qua ruwbouw. Elke leerling was verantwoordelijk voor zijn deel van het gebouw. Hij maakt op die manier alle fases mee en oefent telkens een andere vaardigheid.

2de-3de graad

Op de diverse werven waar onze TSM-bouwvakkers aan het werk zijn, wordt de afwerking verzorgd door 7 Renovatiebouw.

2de-3de graad

De rondleiding in dit gigantisch complex maakte indruk!

2de-3de graad

Een verzuchting van het leerlingenforum: een nieuw sanitair blok. De jongens van 4 Bouw zijn er aan begonnen!

Adres

Nieuwe Beggaardenstraat 25, 2800 Mechelen
Tel. 015 64 69 00
Fax 015 64 69 95
E-mail: info@tsmmechelen.be