FAQ

FAQ is een bekende internet-afkorting en staat voor "frequently asked questions" of veelgestelde vragen. Deze vind je hier, samen met de antwoorden, voor alle leerlingen van TSM Mechelen 2de en 3de graad.

Vind je nog steeds geen antwoord op jouw vragen? Contacteer ons.

Je komt samen met een van je ouders of verantwoordelijke. Indien je meerderjarig bent kan je alleen komen.

Je brengt mee:

 • je laatste rapport
 • je laatste A- of B- attest
 • voor se-n-se: je diploma
 • je identiteitskaart

De eerste zaterdag na de paasvakantie organiseert onze school jaarlijks een infodag.
Vanaf de infodag kan iedereen zich inschrijven.
De inschrijvingen voor 1 juli zijn onder opschortende voorwaarden, ze worden pas definitief na het binnen brengen van de nodige attesten. Dit moet je voor 4 juli doen, daarna vervalt je voorrang binnen de administratieve groep.

Je broers en zussen hebben voorrang op alle andere leerlingen voor wat betreft het recht op inschrijving in onze school.
Deze inschrijvingen starten op de eerste dag na de paasvakantie, voor de infodag (eerste zaterdag na de paasvakantie).

Eens je ingeschreven bent in onze school ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan.

Op het einde van het schooljaar wordt er wel een herbevestiging van de inschrijving gevraagd.

Voor een goede en tijdige schoolorganisatie vragen wij aan de eigen leerlingen om voor 4 juli hun studiekeuze bekend te maken, daarna vervalt hun voorrang binnen de administratieve groep.

Leerlingen die vanuit onze eerste graad (Mechelse Middenschool voor wetenschap, technologie en multimedia) naar de tweede graad willen komen, zijn automatisch ingeschreven maar maar moeten hun inschrijving komen bevestigen en attesten binnenleveren, voor 4 juli (want sommige richtingen zijn snel volzet).

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren

 • indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten uit TSM.
 • wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.
 • wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. De draagkracht van onze school speelt hierin een belangrijke rol. Het Lokaal Overlegplatform (LOP) zal automatisch bemiddelen.
 • op basis van een negatieve beslissing van de toelatingsklassenraad.

Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.

Inschrijvingen zomervakantie 2015

 1. van 28 juni tot en met 10 juli

 2. van 16 augustus tot en met 31 augustus (middenschool van 24 tot en met 31 augustus )
 • 
op weekdagen
 van 10 u. tot 12 u. en
 van 13.30 u. tot 16.30 u.
 • 
op zaterdag van 10 u. tot 14 u.

Onze school werkt daarvoor samen met de firma Iddink. Je bestelt je boeken altijd via hun website. Onze schoolcode om de boeken te bestellen is C9DPGBBM

 • de schoolboeken worden via internet besteld en het besteltraject kan online gevolgd worden
 • leerboeken kunnen gehuurd worden en maken het boekenpakket aanzienlijk goedkoper
 • bij bestelling is de kostprijs meteen bekend
 • eventuele vragen worden onmiddellijk behandeld
 • de levering gebeurt altijd aan huis. Meer info vind je op hun website.

De eerste schooldag krijg je een schoolagenda en toetsenblaadjes.

Je vakleerkrachten geven informatie over het specifieke materiaal dat je voor de gekozen studierichting nodig hebt.

Je hebt ook de mogelijkheid om een kastje te huren waarin je je boeken kwijt kunt. De huurprijs bedraagt 15 euro + 7 euro waarborg.

Je brengt geen geld mee, alles wordt verrekend op de schoolrekening.

 

Op dinsdag 1 september verwachten wij alle leerlingen in de vestiging Jef Denyn.

 • alle derde jaren TSO en BSO om 8.30 uur
 • alle vierde jaren TSO en BSO om 9.20 uur
 • alle vijfde jaren TSO om 10.20 uur
 • alle vijfde jaren BSO om 10.20 uur
 • alle zesde en zevende jaren TSO en BSO om 10.20 uur

De eerste schooldag eindigen de lessen voor iedereen om 12.00 uur.

We hebben de afspraak dat je de school binnen stapt met je fiets of bromfiets aan de hand.
Je laat je fiets of bromfiets nooit achter op de speelplaats of in de Nieuwe Beggaardenstraat maar in de daartoe voorziene bergingen binnen in onze school. Zij zijn voorzien van camerabewaking.

Zet altijd je fiets of bromfiets OP SLOT in de daartoe voorziene bergingen binnen de school. Daar is camerabewaking. Laat geen waardevolle spullen achter: de school is niet aansprakelijk voor diefstal.

Op een eerste schooldag worden je altijd wel wat vragen gesteld en krijg je informatie meegedeeld.
Papier en schrijfgerief heb je zeker nodig.
Vergeet je boekentas niet: je neemt al heel wat zaken mee naar huis.

Ons schoolreglement kan je hier digitaal raadplegen.

Op 1 september krijg je een brief waarin je een keuze kan maken tussen het digitaal raadplegen of het ontvangen van een papieren versie van het schoolreglement.

In de loop van de eerste week ondertekenen je ouders voor akkoord. Op dat moment is je inschrijving volledig in orde.

 • Lichamelijke opvoeding
  Voor de turnlessen heb je een zwarte sportshort en twee paar sportschoenen nodig. Je sportschoenen voor de binnensporten mogen geen zwarte loopzolen hebben.
  Nieuwe leerlingen kopen een T-shirt (met TSM-logo) op school, de betaling gebeurt via de schoolrekening.
 • Praktijk
  De eventuele aankoop van een nieuw werkpak (met TSM-logo) en van persoonlijke beschermingsmiddelen gebeurt via de praktijkleerkrachten, betaling via de schoolrekening.
  Je gereedschap kan je eventueel ook buitenschools aanschaffen.

Op woensdag 2 september verwachten we alle leerlingen vóór 8.30 uur op school en start het gewone lessenrooster. 

De weekindeling is de volgende:

Dag Einde les
Maandag 15.40 uur of 16.30 uur (*)
Dinsdag 15.40 uur of 16.30 uur (*)
Woensdag 12.00 uur (of 16.30 uur (**))
Donderdag 15.40 uur of 16.30 uur (*)
Vrijdag 15.40 uur of 16.30 uur (*)

(*) Afhankelijk van het lessenrooster

(**) Enkel voor Se-n-Se

Voor leerlingen van 7BSO geldt een afwijkende regeling, afhankelijk van hun keuze voor bedrijfsbeheer.

Alleen de leerlingen die toelating hebben van hun ouders en van de school mogen de school verlaten tijdens de middagpauze.

De ouders geven hun toestemming aan op het inschrijvings- of herbevestigingsformulier van de school.

Voor de tweede graad komen enkel de leerlingen die binnen de Mechelse ring wonen en thuis gaan eten in aanmerking om de school ’s middags te verlaten. De school verlaten tijdens de middag, zonder deze toelating, beschouwen wij als spijbelen.

Wie in de school blijft, gebruikt het middagmaal in de refter. Leerlingen krijgen een vaste plaats toegewezen en zijn in de refter aanwezig op het afgesproken tijdstip. Elke middag wordt er controle uitgevoerd op je aanwezigheid in de refter. 

Leerlingen van de derde graad mogen tijdens de middagpauze de school wel verlaten, mits voorafgaandelijke toestemming van de ouders. 

De algemene voorwaarden

 • studeren aan een door de Vlaamse gemeenschap ingerichte, gesubsidieeerde of erkende instelling.
 • leerplichtig zijn en voltijds onderwijs volgen of niet meer leerplichtig zijn, het voorgaande leerjaar met vrucht beëindigd hebben en een hoger leerjaar volgen (behoudens uitzonderingen). Bovendien mag men slechts eenmaal niet geslaagd zijn.

Financiële voorwaarden

 • het inkomen van de leerling en/of het inkomen van de personen van wie hij/zij ten laste is, mag een bepaald barema niet overschrijden.

Meer info

Wij trachten de schoolkosten over het hele schooljaar te spreiden.

 • voor de herfstvakantie een eerste factuur van de eventueel via het schoolmagazijn aangekochte gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • eind december een tweede factuur met de afrekening van het eerste trimester
 • een derde schoolrekening voor de paasvakantie
 • een vierde en laatste rekening eind juni

Wij verwachten dat elke factuur tijdig, binnen de 30 dagen na factuurdatum, en volledig betaald wordt.

Het zijn uitgaven die noodzakelijk zijn voor een bepaalde studierichting, bijvoorbeeld sommige gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen, specifieke werkboeken, het betalen van kopieën...

Voor elke klas plannen we culturele voorstellingen en organiseren we een sportdag. Klassen nemen deel aan projecten en/of leggen binnen hun optie bedrijfsbezoeken af. De directie controleert de relevantie en overlegt de activiteiten met de Schoolraad. Je ontvang bij elke activiteit een brief met informatie rond de praktische afspraken en de geplande onkosten.

Daarnaast zaken die de school als enige aanbiedt

 • TSM leerlingenagenda
 • voorgedrukt examenpapier
 • toets- en takenbladen
 • grijze polo LO met embleem TSM
 • werkpak voorzien van TSM-logo

In bijlage bij ons schoolreglement vind je per klas en onderwijsrichting (in het voorbije schooljaar) een lijst met financiële bijdragen die kunnen worden gevraagd.
Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven en is gebaseerd op de werkelijke uitgaven die het voorbije schooljaar op jaarbasis gemiddeld werden aangerekend aan elke leerling.

Deze bedragen zijn richtinggevend en kunnen uiteraard afwijken van de rekening die zal worden toegestuurd voor het huidige schooljaar.

Je vindt het schoolreglement hier (of: links in de keuzemenu onder de rubriek "Onze school").

We begeleiden onze leerlingen in de wereld van technologie, multimedia en wetenschappen en bieden een grote waaier aan keuzemogelijkheden aan voor een technische en beroepsgerichte vorming.
We oriënteren de leerlingen naar een richting die bij hen past uitgaande van hun bekwaamheden en interesses.
Daarnaast geven wij een kwalitatief hoogstaande voorbereiding op een academische of professionele bachelor, op hoger beroepsonderwijs (HBO) of op de arbeidsmarkt.

Se-n-se is de afkorting voor Secundair-na-secundair. Deze opleidingen vervangen de vroegere 7de specialisatiejaren TSO. Normaal gezien heb je een diploma secundair onderwijs nodig om toegelaten te worden. De opleidingen zijn sterk gericht op de arbeidsmarkt en ‘werkplekleren’ (stage) vormt een essentieel onderdeel van het programma. Het Se-n-Se wil je mogelijkheden zowel naar tewerkstelling als naar hogere opleidingen bevorderen. Meer info vind je o.a. hier.

Wij bieden drie se-n-se richtingen aan:

Ben jij een digitale artiest? Is het voor jou een uitdaging om je ideeën vorm te geven? Welk medium wil je daarvoor gebruiken? Ben je geboeid door websites, animaties, scripting, fotografie, beeldbewerking, lay-out, videoproducties, muziekclips of door een originele combinatie daarvan?

Dan is de studierichting Multimedia ideaal voor jou, het is dé grafische opleiding met een accent op alle vormen van interactiviteit!

lesuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1 8:30 - 9:20        
2 9:20 - 10:10        
pauze 10:10 - 10:25   10:10 - 10:20    
3 10:25 - 11:15   10:20 - 11:10    
4 11:15 - 12:05   11:10 - 12:00    
middag-
pauze
12:05 - 13:00        
5 13:00 - 13:50        
6 13:50 - 14:40        
pauze 14:40 - 14:50        
7 14:50 - 15:40       14:50-15:40
8 * 15:40-16:30   15:40-16:30 *

* De meeste klassen hebben geen 8ste lesuur op maandag en vrijdag. Er zijn evenwel uitzonderingen op dit uurrooster.

Op woensdag zijn de lessen 5 minuten vroeger gedaan, om aan te sluiten op het openbaar vervoer.

Sommige 7de jaren hebben ook les op woensdagnamiddag.

Adres

Nieuwe Beggaardenstraat 25, 2800 Mechelen
Tel. 015 64 69 00
Fax 015 64 69 95
E-mail: info@tsmmechelen.be

Gebruikerslogin